Breaking

Modele z balonów

24. Februar 2019

norme klasa Ograniczona: MODELE balonw wykonane z papieru, bibuy o maksymalnym obwodzie ne 4 m klasa standard nieograniczona: MODELE balonw wykonane z dowolnych materiaw o nie ograniczonej wielkoci Modelem balonu Klasy standard ograniczonej Mona startowa w klasie nieograniczonej standard. Modèle balonu nie MOE par wyposaony nous WASNE RDO ciepa. Na powoce balonu Winny par umieszczone Cechy charakterystyczne dla danego zawodnika: licencja, IMI, Wysoko litre nie mniejsza ni 100 mm. modèle balonu na Ogrzane powietrze jest aerostatem unoszcym si w powietrzu Dziki dziaania Siy wyporu-modèle aerostatycznej balonu wykonany jest z bibuki prasowanej o gstoci OK. 22 g/m2. Przepisy nakazuj stosowanie bibuki, aby uniemoliwi stosowania innych materiaw, NP. folii, ktrej proces biodégradacji jest bardzo Dugi. Bibuka za rozkada si Niezwykle szybko, po miesicu w DESZCZU i socu nie ma po korzystam Ladu. Kady Zawodnik startujcy w zawodach winien wykona DWA Loty oficjale. Wykonanie balonu na Ogrzane powietrze jest proste.

Jeszcze prostsze Moe okaza si po zastosowaniu kilku sprawdzonych w praktyce Metod. Najwygodniej jest skleja balon z verilmez materiaowego, ktry Zawiera wycite bryty, pozostae materiay i obszern instrukcj. I. balon na Ogrzane powietrze jest aerostatem, ktrego Tak wznoszenie Jak i opadanie w atmosferze wynika z praktycznego wykorzystania prawa Archimedesa II. Budowa modeli balonw z bibuy lub cienkiego papieru oraz udzia modziey szkolnej w zawodach, Jest znakomettre ilustracj Tego zagadnienia Tak w programie nauczania fizyki Jak i urozmaiceniem programu Zaj Praca-technika. Dostarczy te modziey niezapomnianych Wrae zwizanych ze sportow realizacj. III. ne się najprostszego modelu balonu potrzeba: materiay bibua Paska/gadka w kolorach Ark 500×700 mm w liczbie 40-60 Szt klej biurowy lub Inny nieco rozcieczony. nici Krawiecki/grubsze/tektura OK. 1, 0 mm-2 PASKI Szer. 10 cm Dugo rwna OBW, otworu dolnego Tama Krawiecka tzw. lamwka d.

OK. 20-30 cm. narzdzia owek noyczki Pezel do kleju IV. Wykonania Sposb. W zalenoci OD projektowanej wielkoci balonu wybieramy jeden z kilku zamieszonych wzorcw i WG wyliczonych wymiarw sporzdzamy na grubszym papierze (kartonie) wgrac jednego Klina (brytu) naszego balonu. Pamita naley e wierno sfery propose (ksztatu Kuli) Zaley OD iloci klinw (brytw). Im féministes tym dokadniej. Poniewa Nasze rozwaania dotycz balonw w ktrym si aerostatyczn uzyskujemy z rnicy masy powietrza ciepego i zimnego, przeto naley koncentrowa StartY naszymi modelami w okresie zimowo-wczesno-wiosennym Zatem prace przy budowie balonw wskazane jest prowadzi w ramach Zaj pozaszkolnych w okresie ferii zimowych, a zawody organizowa w Last niedziel Tyche ferii. Poniej podaj zaoenia takich zawodw-organizowanych przez Nasz KMLiK AVIA w Tarnowie. Z kartonu wycinamy DWA Krki o rednicy OK.

de 10 cm. Ne jednego przyklejamy pewnie PTL z cienkiego sznurka. Krek dix Wklejamy na szczycie powoki balonu OD rodka sznurek wycigajc na zewntrz. Z zwntrz przyklejamy Drugi Krek przewlekajc PTL ze sznurka przez jego rodek. Stosownie do wybranej wielkoci i dugoci Klina (brytu) sklejamy krtszymi bokami na zakadk OK. 5-10 mm arkusze naszego MATERIAU (bibuy). Dobrze jest na tym ETAPIE opracowa kolorystyk naszego modelu i zgodnie z tym planem skleja bibu. Doln krawd balonu obcinamy wyrwnawczo.

W otwr Wklejamy Pasek kartonu o szerokoci OK. 3 cm mocujc Go wstpnie zszywkami. Nastpnie przyklejamy krawd powoki balonu do kartonu na zakadk. V. Definicja Lotu oficjalnego Lotem oficjalnym jest lot modelu o czasie trwania rwnym lub duszym ni 10 SEK. Przy kadym LOCIE oficjalnym Zawodnik ma Prawo do się dwch PRB.Previous Post

Modele tata
More Story

Modele tata

j$k486220j$kTata est le deuxième plus grand fabricant d`automobiles en Inde avec sa présence à travers le pays et le monde....

20. February 2019